สารแทรกซึมแบบสีเขียว (FPT)

FPT  การตรวจสอบรอยร้าวด้วยสารแทรกซึมชนิดเรืองแสง(สีเขียว) Fluorescent Penetrant testing (NEO GLO)

การตรวจสอบด้วยสารแทรกซึมชนิดเรืองแสง ข้อดีคือ ความไวและความละเอียดในการตรวจสอบสูง สามารถรองรับการผลิตชิ้นงานจำนวนมากๆต่อวัน หรือต่อชั่วโมงได้เป็นอย่างดี ซึ่ง NEO GLO ได้ผ่านการรับรองจากกองทัพสหรัฐฯ กองกำลังป้องกันตนเองของประเทศญี่ปุ่นอีกด้วย

วิธีการเลือกใช้น้ำยาหรือสารแทรกซึมชนิดเรืองแสงให้เหมาะสมกับงานที่จะตรวจสอบนั้นจะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและปัจจัยต่าง ๆ ตามที่ระบุให้สเปคซีฟิเคชั่น เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการตรวจสอบรอยบกพร่อง หรือจุดบ่งชี้ของรอยแตกร้าว นั่นเอง

TYPES AND USES OF PENETRANT

LOW SENSITIVITY FLUORESCENT WATER WASHABLE PENETRANTS
F-4A/1
(AMS 2644 approved)
F-4A-Au PLUS
Casting, raw material parts and steels.
F-4A-WE PLUS Coarse surface, ceramics, plastic, porous materials.
MEDIUM SENSITIVITY FLUORESCENT WATER WASHABLE PENETRANTS
F-4A-B/1
(AMS 2644 approved)
Machine parts, automobile parts, plants, aircraft parts, forging, welding.
F-4A-B PLUS
HIGH SENSITIVITY FLUORESCENT WATER WASHABLE PENETRANTS
F-4A-C/1
(AMS 2644 approved)
Machine process finished surface, very smooth surface.
F-4A-C PLUS
ULTRA HIGH SENSITIVITY FLUORESCENT WATER WASHABLE PENETRANTS
F-4A-E/2
(AMS 2644 approved)
Special parts, stainless steel, Ti, Ni, Co, Mo, and their alloys.
F-4A-E PLUS
FLUORESCENT POST-EMULSIFIABLE PENETRANTS
LOW SENSITIVITY F-5L/1  (AMS 2644 approved) Machine parts,
aircraft, automobile parts,precision
casting and forging
MEDIUM SENSITIVITY F-5L-SP/1  (AMS 2644 approved)
HIGH SENSITIVITY F-6A/1  (AMS 2644 approved)
ULTRA HIGH SENSITIVITY F-6A-SP/1 (AMS 2644 approved)
Separate-type water washable fluorescent penetrants

Easy to recycle and treat wastewater

LOW SENSITIVITY FB-3100
MEDIUM SENSITIVITY FB-3500
HIGH SENSITIVITY FB-3600M
Emulsifiers
Lipophilic F-5E-SP/1 (AMS 2644 approved)
Hydrophilic F-6E-W/1 (AMS 2644 approved)
Developers
Dry powder F-5D/1 (AMS 2644 approved)
Water suspendable F-4W-SP/1 (AMS 2644 approved)
Fast drying F-4S(NT)
F-4S(NT)/1 (AMS 2644 approved)
Non-flammable RN-1S
Removers
Flammable R-1M(NT) (AMS 2644 approved)
R-1M(NT)/1 (AMS 2644 approved)
Non-flammable RN-1M
Container

Penetrants, Emulsifiers, Fast-drying Developers,
Aerosol cans for fast drying type of developer and remover are provided.
Removers・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3.8L, 18L Can
Dry Developers・・・・・・・・・・・・・・・1kg, 2kg in a Cardboard box
Water suspendable Developer・・・1kg Can, 6 kg in a Cardboard box