เราสามารถออกแบบและผลิตเครื่องตรวจสอบรอยร้าวทุกชนิด ให้ตรงกับความต้องการและตรงกับวัตถุประสงค์ของลูกค้าที่ต้องการใช้หรือตรวจสอบไม่ว่า จะเป็นเครื่องตรวจสอบด้วยสารเรืองแสงชนิดแทรกซึม หรือ เครื่องตรวจสอบรอยร้าวแบบแม่เหล็กไฟฟ้า รวมไปถึง เครื่องเช็ครอยรั่ว อีกด้วย

รับสร้างและออกแบบ New machine , New line product or improvement machine ให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า