เครื่องสร้างแม่เหล็กชนิดพกพา (Handy Yoke)

เครื่องสร้างแม่เหล็กชนิดพกพา สามารถนำไปใช้นอกสถานที่ได้ เหมาะสำหรับแนวเชื่อมหรือรอยเชื่อม หรือ ชิ้นงานที่มีขนาดใหญ่ๆที่เคลื่อนที่ยากและต้องการครวจสอบเฉพาะจุด

A-1 Standardtype.Mainlyusedforwelding,universalyoke
A-2 Smallandlight-weighttypeofA-1convenientforlongtimeinspections. Universalyokeisoptional
A-4 Flexible yoke. Multi-purposes and wide applications
A-6 Smallandlight-weighttypeofA-4
TE-2 Ideal for local and small area, Good portability inspections

Configuration

  • Body (with a micro switch)
  • 5Meter power cord(3-core, two-typerubber captire cable)
  • Steel carrying case

Features

  • AC continuous method achieves higher ability to detect surface defects by the skin effect.
  • Yoke method suppresses an electric current flowing directly into the test objects, and avoids the possibility of sparking.
  • Small, light, AC 200V or 220V (other voltage option) portable size.
  • Any test objects can be inspected with HANDY MAGNA yokes.
  • Waterproof switches minimize the risks of layer short or electric shock to human bodies in wet method.
  • Type A-1, A-2 and A6 are with potted cable. Tough and waterproof.

SPECIFICATIONS

A-1 A-2 A-4 A-6 TE-2
Rated current (A)50 Hz 4 2.5 4 3.5 1.2
Rated current (A)60 Hz 3 2.3 3 2.3 0.7
Total magnetic flux (mWb) 50 Hz 0.8 0.6 0.7 0.57 0.3
Total magnetic flux (mWb) 60 Hz 0.7 0.55 0.57 0.48 0.27
Leg Span (mm) 140 110 140 110 70
Magnetic pole section size (mm) 25X25 20X20 25X25 20X20 15X15
Weightwithoutcable(kg) 3.2 2 3.6 2 1.2

Duty cycle

A-1, A-2 and A-6 ………………70% (5-sec on, 2-sec off)
TE-2 ……………………………50% (5-sec on, 5-sec off)
Lifting power (excluding TE-2) ……Above 10 pounds
A-1 and A-6 are designed for 50 Hz・60Hz

4-pole electromagnet

Developed specially for inspections for the welded area on tank bottoms and pressure vessels. Defects in all directions can be easily detected simultaneously by rotating magnetic field. Continuous inspection canbe performed fast and efficiently while the Handy Magna ismoving on thewelded area.

SPECIFICATIONS

HM-4AX HM-5AX
Effective inspection size 80mm 100mm
Body weight 4kg 8kg
Duty cycle 5secON 5secOFF 5secON 5secOFF