ผงเหล็กเรืองแสงที่ใช้ตรวจสอบรอยร้าว (MT Test)

ผงเหล็กเรืองแสงที่ใช้ตรวจสอบรอยร้าว ชนิดน้ำและชนิดผง Fluorescent Magnetic Particle testing ผงเหล็กเรื่องแสง เรามีให้เลือกหลายรุ่นหลายชนิด เพื่อให้หมาะสมกับวัตถุประสงค์การใช้งานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการตรวจสอบรอยแตกร้าวหรือจุดบกพร่องที่เล็กๆ ที่ระบุในสเปค

นอกจากนี้เรายังมี น้ำยาปรับสภาพน้ำ หรือ conditioner เพื่อปรับสมดุลของน้ำให้ผงเหล็กละลายเข้ากับได้ดีไม่จับตัวเป็นตะกอนหรือตระกัน และเราก็ยังมีน้ำมันที่ใช้ผสมกับผงเหล็กสำหรับงานที่หลีกเลี่ยงการเกิดสนิมที่ไม่สามารถสัมผัสกันน้ำได้ รวมไปถึงน้ำมันกันสนิมชนิดต่าง ๆ ของโลหะ

Magnetic particles

Fluorescent magnetic particles

Fluorescent magnetic particles show brilliant fluorescent under black light. Even a lower concentration of suspension, 1g/liter, achieves higher sensitivity.

TYPE Application PARTICLE SIZE(μm) RECOMMENDED CONCENTRATION(g/l) VOLUME OF SETTLED PARTICLES(ml)
SY-6000 Raw materials 5-30 0.5-2.0 0.04-0.12
SY-7000 General inspection 5-20 0.3-2.0 0.02-0.12
SY-7000S General or semi-precision inspection 1-15 0.3-2.0 0.04-0.21
SY-7500 Semi-precision inspection 2-5 0.3-2.0 0.03-0.20
SY-8000 Precision inspection Less than 3 0.1-2.0 0.02-0.50
SY-8000A/1 Precision inspection Less than 3 0.1-2.0 0.02-0.50

HIGH Brightness TYPE

TYPE Application PARTICLE SIZE(μm) RECOMMENDED CONCENTRATION(g/l) VOLUME OF SETTLED PARTICLES(ml)
SY-6000Br General inspection 1-15 0.3-2.0 0.03-0.20
SY-6300 General inspection 1-10 0.1-2.0 0.02-0.25
SY-8500 Precision inspection 1-7 0.1-2.0 0.02-0.32

Aerosol type

Aerosol cans in which a correct amount of fluorescent magnetic particle is suspended in an oil. Simply spraying detects any defects quickly. Three types of particles are provided: SY-7500, SY-7500Special,SY-8000, and SY-8000XB. In addition, Water-based SY-8000W is offered.

Premixed type

Premixed fluorescent magnetic particles with conditioning powder. Simply by putting a predefined amount of particles into water and stirring, the solution can be easily prepared. Two types are provided: SY-7500WS-3 and SY-7000SP.

Non-fluorescent magnetic particles

Wet type

Select any type considering color, contrast against the background, and conditions to be used. This type is used for observing under white light.

COLOR TYPE COLOR TONE Application PARTICLE SIZE(μm) RECOMMENDED CONCENTRATION(g/l) VOLUME OF SETTLED PARTICLES(ml)
Red MA-30 Reddish Brown General inspection 5-30 10-20 0.55-1.10
Black MK-10 Black Precision inspection Less than 3 2-10 0.95-5.00
Black MK-15 Black Precision inspection 2-5 2-20 0.15-1.40
White MS-30 Gray General inspection 5-30 10-20 0.70-1.40

Aerosol type

Aerosol cans in which a correct amount of Black magnetic particle MK-15 is suspended in an oil.

Dry type

The dry type is used by spraying with air on the surfaces of the tested objects. Apply this type to the dried surface.

COLOR TYPE COLOR TONE PARTICLE SIZE(μm)
Red MA-100 Reddish Brown 5-50
MA-200 Reddish Brown 5-30
MA-100B Reddish Brown 40-100
Black MK-300 Black 30-50
White MS-200 Gray 5-50
MS-300 Gray 5-40
MS-400 Gray 5-30
MS-300M Gray 40-100

Remarks: High-temperature white magnetic particle MS-200H………Designed specially for up to 500℃ tested objects.

Transfer premixed type(Aerosol)

Black magnetic particles, MK-10, is suspended in a fast drying solvent. Ideal for transferring and recording the defects.

Container

Magnetic particles-1kg Can, 5kg can
Conditioners, Rust preventives-3.8 L Can, 18 L Can
MAGNATRON OIL-18 L Can

Water conditioner

Blendex

To use magnetic particles in water, any conditioner should be applied. Be sure to prepare particles and the conditioner, Blendex, into a paste form before putting into water.

TYPE APPEARANCE RECOMMENDED CONCENTRATION FEATURES
Blendex-B Light milky white, viscous liquid 0.5-2.0% to water Regular type, Well suspended.
Blendex-D Non-foaming, use when bubbles foaming during circulation of magnetic particle solutions.
Blendex-RH 3-5% to water Strong rust-prevention. Can paint directly the parts without cleaning after inspection.

MAGNATRON OIL(Oil for particle suspension)

Use this oil product instead of kerosine to suspend magnetic particles in oil. Due to its flash point of above 94℃, it is less flammable than kerosine at normal temperature and even odorless.

Resmine(Antirust )

Adding this rust preventive product to a magnetic particle water solution prevents the tested objects from rusting for several days after inspection. (Adjust the amount depending on your requirement.)
Resmine・・・・・Used for general steel materials. Add 1-5% to magnetic particle suspension.
Resmine-C・・・Suitable for casting materials. Add 0.5-5% to magnetic particle suspension.