การติดฟิลเตอร์ป้องกันพิเศษจะระงับการฉายรังสีด้วยแสงที่มองเห็นได้ และยังสามารถเปลี่ยนหน่วยหลอดยูวี ได้ ซึ่งในแต่ละเครื่องจะมีฟิลเตอร์ป้องกันพิเศษนั้นยากที่จะเปื้อนด้วยการเคลือบกันน้ำช่วยลดปริมาณแสงที่มองเห็นได้โดยไม่จำเป็นซึ่งทำให้เกิดการหยุดชะงักและการสะท้อนแสงทำให้สังเกตได้ง่ายขึ้น โดยแสง UV ของเครื่องสามารถใช้สำหรับการทดสอบแบบไม่ทำลายที่เกี่ยวข้องกับการผลิต / การบำรุงรักษาเครื่องบิน, รถยนต์, ทางรถไฟ, โครงสร้างพื้นฐาน ฯลฯ , การตรวจสอบการรั่วไหลของน้ำมัน / สารทำความเย็น, ห้องสะอาด, การฟื้นฟูศิลปะ ฯลฯ

  • All
  • Flashlight type
  • Hand Held type
  • Stationary type