เครื่องมาร์ค SIC DOT PEEN แบบ SCRIBING

เป็นเครื่องมาร์กรุ่นที่มีการเพิ่มอุปกรณ์ ลม สามารถมาร์กได้ด้วยความเร็วสูง, มีความลึก และเงียบ และเสียงรบกวนน้อย ลักษณะรอยตอกจะเป็นแบบ ขูดเป็นร่องลึก

ประเภทของ เครื่องมาร์ค SIC DOT PEEN แบบ SCRIBING

ข้อดีของ เครื่องมาร์ค SIC DOT PEEN แบบ SCRIBING

  • สามารถมาร์กได้ด้วยความเร็วสูง
  • สามารถมาร์กชิ้นงานให้มีความลึก
  • เงียบ และเสียงรบกวนน้อย เมื่อเทียบกับ Dot peen

เหมาะกับงาน ประเภท VIN Numbers ของตัวถังในอุตสาหกรรมยานยนต์