สารแทรกซึมแบบสีแดง (PT)

การตรวจด้วยรอยร้าวสารแทรกซึมแบบสีแดง Visible Dry penetrant testing (RED MARK) เราสามารถใช้การตรวจสอบรอยร้าวด้วยวิธีนี้กับวัสดุชนิดต่างๆมากมาย เช่น เหล็ก อลูมิเนียม ทองแดง ทองเหลือง ไทเทเนียมรวม ไปถึงเซรามิกซ์ ยกเว้นวัสดุที่มีความพรุน

วิธีการเลือกใช้น้ำยาหรือสารแทรกซึมให้เหมาะสมกับงานที่จะตรวจสอบนั้นจะต้องขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและปัจจัยต่าง ๆ ตามที่ระบุให้สเปคซีฟิเคชั่น เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการตรวจสอบรอยบกพร่อง หรือจุดบ่งชี้ของรอยแตกร้าว นั่นเอง

SOLVENT REMOVABLE TYPE
REGULAR TYPE Penetrant R-1A(NT)
Developer R-1S(NT)
Remover R-1M(NT)
AMS/MIL APPROVAL TYPE
In accordance with AMS 2644,MIL-I-25135
Penetrant R-1A(NT)/1
Developer R-1S(NT)/1
Remover R-1M(NT)/1
LOW HALOGEN/SULFUR TYPE
Compatible with stainless steel, Ni, Ti, alloys
Penetrant R-1A(NT) Special
Developer R-1S(NT) Special
Remover R-1M(NT) Special
NON-FLAMMABLE TYPE
(HFC is used )
Penetrant RN-1A
Developer RN-1S
Remover RN-1M
HIGH TEMPERATURE TYPE
Used for hot surfaces(90-200)
Penetrant R-1AH(NT)
Developer R-1SH(NT)
Remover R-1MH(NT)
WATER WASHABLE PENETRANT
REGULAR TYPE R-3B(NT) PLUS Used for casting, key groove, and screw parts.
LOW HALOGEN/SULFUR TYPE R-3B(NT) Special PLUS Used for welding bead on stainless steel and Ti-alloys.
WATER BASE TYPE R-3B(NT) W-1 PLUS Used for raw materials like slab. Non-flammable.
SPECIAL DEVELOPER
EASY REMOVABLE TYPE R-1SB Easy removal of developer coating after inspection.
FAST DRYING TYPE R-1SD(NT)
R-1SD(NT) Special
Used at high humidity, low temperature.
Low halogen/sulfur.
WATER SUSPENDABLE TYPE R-3W Developer particles should be suspended in water.
Non-flammable.
PASTE TYPE DP-1S Applied with sprayer. High viscosity, non-flammable.
SPECIAL REMOVER
SLOW DRYING TYPE R-1MS(NT)
R-1MS(NT) Special
Volatilization speed is slow.
Low halogen/sulfur.
WATER AEROSOL TYPE R-3M(NT)
R-3M(NT) Special
Pure water is filled into aerosol.
Low halogen/sulfur.
Container

Aerosol type : a set of six cans (one penetrant, two developers, and three removers)
Can size : 3.8L, 18 L

Shipping Unit

Aerosol type : four, six or eight set packages in a  Cardboard box
3.8 L Can type : two or four Cans in a Cardboard box
18 L Can type :one Cans  in a Cardboard box