เครื่องสร้างแม่เหล็กชนิดพกพา สามารถนำไปใช้นอกสถานที่ได้ เหมาะสำหรับแนวเชื่อมหรือรอยเชื่อม หรือ ชิ้นงานที่มีขนาดใหญ่ๆที่เคลื่อนที่ยากและต้องการครวจสอบเฉพาะจุด

Fluorescent inspection system

More efficient and economical inspection systems Fluorescent penetrant inspection systems

Magnetic particle inspection machine

MAGNASTAR consist of various types of components required for magnetic particle inspections such as a magnetizing power supply