หลอด UV Black light รุ่น LV-9

UV-LED lamp . Effective for line inspection.

Ilumination distribution image
Specifications
Power consumption 170VA
Fan Fanless
Dimensions LV-6    :    W1,080  ×  D171  ×  H188
LV-9    :    W 630  ×  D171  ×  H188  
LV-18  :    W1,260  ×  D171  ×  H188  
LV-24  :    W1,680  ×  D171  ×  H188  
Weights LV-6    :7.9kg
LV-9    : 8.2kg
LV-18  :14.3kg
LV-24  : 21.2kg
UV intensity LV-9,18,24:6,500μW/cm2 at 600mm
LV-6:2,300μW/cm2at 600mm
Power source voltage 100~240V  50Hz / 60Hz
Power source current 1.7A
Power cable Primary 3m, Secondary 5m